Vind de gouden box en win € 250,00!

Wij hebben onze eigen verpakkingslijn laten bedrukken. In deze verpakkingslijn zijn twee gouden boxen geplaatst.

Vind jij de gouden box? Dan win je een voucher ter waarde van € 250,00!

Hoe doe ik mee?

 • 1
  Bestel een menu!

  Bestel een menu via onze de webshop

 • 2
  Bezorging/ afhalen

  Je bestelling wordt bezorgd of je komt deze afhalen. Eet smakelijk!

 • 3
  Gewonnen?

  Je opent de box met je menu er in! Vind je hier gelijk de gouden box? Gefeliciteerd jij wint een voucher van maar liefst € 250,00!

Direct jouw menu bestellen?

Voorwaarden

Aan elke actie zijn voorwaarden verbonden. Onze voorwaarden op deze actie zijn:

 1. Deze actie wordt georganiseerd door:Friethuys Hamershof B.v.
  De Eenruiter 20
  3833 SB Leusden
 2. De actie zal plaatsvinden vanaf 29 december 2020 tot 31 december 2021.
 3. Personeel van Friethuys Hamershof is uitgesloten van deelname aan deze actie.

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.

Meerdere deelnames per persoon en/of IP adres en/of gezin zijn toegestaan. Deelnemers kunnen slechts één keer winnen gedurende deze actieperiode.

 1. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.
 2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door online een menu te bestellen.

Een winnaar heeft één week de tijd om haar of zijn prijs te claimen door een foto van de gouden box te mailen met haar of zijn naam en emailadres zodat Friethuys Hamershof de vouchers kan toezenden. Dit kan door te mailen naar info@friethuys-hamershof.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Als een winnaar zich niet op tijd meldt behoudt Friethuys Hamershof het recht voor een andere winnaar te kiezen.

 1. De prijs: Eén van de twee Friethuys Hamershof cadeauvouchers t.w.v. 250 euro, te besteden op onze bestelsite, bij CateringEvents, SnackEvents of UwLunch en niet inwisselbaar voor geld.
 2. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Friethuys Hamershof om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. Friethuys Hamershof behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 5. Uitgezonderd de gevallen voorzien in deze actievoorwaarden, wordt er over deze actie geen schriftelijke, telefonische of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.
 6. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.
 7. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Friethuys Hamershof is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:
  – de door haar uitgekeerde prijzen;
  – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
 8. Druk- en zetfouten voorbehouden.
 9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 10. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naarinfo@friethuys-hamershof.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.